نوشته شده توسط : فاناتا

چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت | چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت | چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت | چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت

خدای علی فریاد که عدالت علی این نبود.......خدای علی فریاد که عدالت علی رافقط در داستان ها شنیدم

 :: برچسب‌ها: چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت ,
:: بازدید از این مطلب : 1276
|
امتیاز مطلب : 3920
|
تعداد امتیازدهندگان : 1324
|
مجموع امتیاز : 1324
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : فاناتا

چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت | چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت

 :: برچسب‌ها: چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت ,
:: بازدید از این مطلب : 1089
|
امتیاز مطلب : 3856
|
تعداد امتیازدهندگان : 1276
|
مجموع امتیاز : 1276
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : فاناتا

www.iforiachat.info

چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت | چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت

من عاشقی سرگشته در کوی رضایم....دل دادهو دلبسته کوی رضایم 

 

وا ماندهو دلخسته ایی گم کرده راهم.....یاضامن اهوتوی پشت وپناهم :: بازدید از این مطلب : 1043
|
امتیاز مطلب : 3564
|
تعداد امتیازدهندگان : 1181
|
مجموع امتیاز : 1181
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : فاناتا

فاناتا چت فاناتاچت چت چت چت چت چت

چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت | فاناتاچت فاناتا چت |چت روم |چت | فاناتاچت چت چت چت چت چت چت چت چتفاناتا چت |چت روم |چت | فاناتاچت | فاناتا چت |چت روم|چت چت روم چتروم.  

 چون موجی بی ساحل دریا دریا درب درم....می افتم میخیزم چون موج بی پا وسرم

چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت | فاناتاچت فاناتا چت |چت روم |چت | فاناتاچت چت چت چت چت چت چت چت چتفاناتا چت |چت روم |چت | فاناتاچت | فاناتا چت |چت روم|چت چت روم چتروم.  

 

 

 اهوی دلم شد صید حرم ...هی گریه بیا در چشم ترم...تو سرور و من بی پا و سرم...من بنده وتو سلطان کرم

 

  • برچسب ها: ،  


:: بازدید از این مطلب : 1200
|
امتیاز مطلب : 3869
|
تعداد امتیازدهندگان : 1282
|
مجموع امتیاز : 1282
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 اسفند 1396 | نظرات ()